Όροι Χρήσης

www.jeroucalim-shop.gr

  1. Αρχική
  2. Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα jeroucalim-shop.gr πραγματοποιείται διαδικτυακά η έκθεση των διαθέσιμων προϊόντων της Ελληνικής ατομικής επιχείρησης Ιερουσαλήμ,που εδρεύει στην Αθήνα - Ευριπίδου 9.Πριν την περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα jeroucalim-shop.gr ,σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους επακόλουθους όρους και προϋποθέσεις,οι οποίοι εφαρμόζονται αποκλειστικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Η τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων των συναλλαγών,αποτελεί δικαίωμα του καταστήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων κσι προϋποθέσεων κατά την επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα,διευκρινίζοντας πως δεν αφορά τις ήδη υπάρχουσες παραγγελίες.

 

Tο κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο  jeroucalim-shop.gr, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, των φωτογραφιών (π.χ απόδοση χρωμάτων) και των τιμών προϊόντων, ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να δεσμεύεται η διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα,καθώς ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα. Πραγματοποιείται η έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που εκφράσουν ενδιαφέρον για παραγγελία μη διαθέσιμου προϊόντος.

 

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου απαγορεύεται.

 

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης Ιερουσαλήμ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και τα κείμενα που αντιπροσωπεύουν το κατάστημα,ή τρίτων συμβεβλημένων μερών ,καθώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του καταστήματος και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος, η εμφάνιση και έκθεσή τους στο jeroucalim-shop.gr δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.